• YJ牌

YJ牌


用途 : 本產品用於孔徑內及各種不規則小細縫,角落孔穴,零件之研磨。 

特性 : 針對大型工具難以完成之死角·彎管內研磨拋光 

規格 : 各種規格尺寸,柄長度均可客製化。 

         柄徑 :3mm,6mm,10mm 

         砂粒番號 : #40~#1000

相關產品

鯉魚牌

鯉魚牌